הגנה על בתי הגבעה מפני שריפות

שכונת הגבעה מיועדת להבנות בתוך שדה של קוצים (על דאגה, תוך חודש הקוצים יהפכו לאחו מוריק ופורח וחוזר חלילה). מידי פעם פורצת בגבעה שריפת קוצים אשר מקפיצה  את תושבי האיגלו להגנה על החורשה (אשר תיעקר לצורך הבניה). עד עתה הנזק של אי הגעה בזמן היה עץ תאנה או אורן מידי פעם. על הבתים עצמם הגנה היטב דרך העפר. עתה מיועדים להבנות בתינו בתוך שטח הקוצים.

לדעתי תל יוסף צריכה בעזרת המועצה האזורית לספק תשובה לגבי אופן ההגנה על הבתים מפני שריפות עתידיות.