חיבור בתי השכונה החדשה לחשמל

באופן היסטורי, בתי הקיבוצים אינם מחוברים ישירות לחברת החשמל אלא הקיבוץ מהווה לקוח אחד של חברת חשמל אשר בכוחותיו הוא מחלק את החשמל לבתי החברים.

פעילות זו הייתה חוקית (אם כי ספק יעילה) כל עוד הקיבוץ היה שיתופי. במצב זה ראו הרשויות בקיבוץ כבעל בית המחלק חשמל באופן חופשי בין חדריו. מרגע שהקיבוץ הופרט ובפועל הוא מוכר את החשמל לחברים, הפכה פעילות זו לבלתי חוקית כיוון שמכירת חשמל מחויבת ברישיון ולקיבוץ אין רישיון כזה. בפועל לא בוצעו עדיין פעולות אכיפה מול אף קיבוץ בנושא זה. בעתיד יצטרך כל קיבוץ להחליט האם הוא מוציא רישיון של מוכר חשמל ופועל כמעין חברת חשמל מקומית או שהוא מפסיק לחלק חשמל ומסכים לחבר את כל בתי החברים ישירות לחברת חשמל. כל אחת מהאפשרויות עלולה לעלות לקיבוץ כסף רב במידה וחברת חשמל תחליט שרשת החשמל הקיימת בקיבוץ אינה עומדת בתקני הבטיחות של החברה והקיבוץ יצטרך על חשבונו לבצע שדרוג לרשת.

עתה, כאשר תל יוסף עומדת לפני פרויקט בניה גדול של שכונה חדשה בת כ- 60 יחידות דיור, על פי התוכניות, כדאי לדעתי לעצור לרגע ולחשוב על האפשרות לחבר את הבתים החדשים ישירות לחברת חשמל. 

מהלך של חיבור ישירות לחברת חשמל ייטיב גם עם דיירי השכונה החדשה וגם עם הקיבוץ.

היתרונות לקיבוץ: פחות הוצאות תחזוקה על ידי כוח מקומי ועלויות נמוכות יותר במידה ובעתיד יידרש הקיבוץ להסדיר את יחסיו עם חברת חשמל כמתואר לעיל.

היתרון לחברים: חיבור ישיר לחברת חשמל יאפשר לחברים לשים על גגות בתיהם פאנלים סולאריים לייצור חשמל. בכך יוכלו החברים גם להרוויח סכום צנוע וגם לתרום לאיכות האוויר במדינה.

לקריאה נוספת:

לקריאת מאמר בעיתון "קיבוץ" על הנושא – הקליקו כאן

לקריאת מאמר באתר משרד רואי החשבון זיו האפט – הקליקו כאן