תוכניות פיתוח וטיוטות חוזים לבניה עצמית

להלן שתי חלופות הפיתוח למגרשים הפרטיים בשכונת הגבעה.

החלופות פורסמו למיועדים להתגורר על מגרשים אלו על ידי ועדת צמ"ד

חלופה א

חלופה ב

המבקשים להיקלט בקיבוץ כחברים חדשים יידרשו לחתום על חוזה חברות וכן על חוזה לבניה עצמית.

להלן טיוטות חוזים אלו בגרסת נובמבר 2013:

טיוטת הסכם חברות מלאה – 15.11.13 – נקי

טיוטת נספח דיור בנה ביתך – 17.11.13 – נקי