פרוטוקול-ועדת-חינוך-מיום-רביעי-בתאריך-13.11.13

פרוטוקול-ועדת-חינוך-מיום-רביעי-בתאריך-13.11.13.pdf

סיכום מפגש עם חברים פנסיונרים 3.11.2013

מפגש עם חברים פנסיונרים – 24.11.13

תוכניות פיתוח וטיוטות חוזים לבניה עצמית

להלן שתי חלופות הפיתוח למגרשים הפרטיים בשכונת הגבעה.

החלופות פורסמו למיועדים להתגורר על מגרשים אלו על ידי ועדת צמ"ד

חלופה א

חלופה ב

המבקשים להיקלט בקיבוץ כחברים חדשים יידרשו לחתום על חוזה חברות וכן על חוזה לבניה עצמית.

להלן טיוטות חוזים אלו בגרסת נובמבר 2013:

טיוטת הסכם חברות מלאה – 15.11.13 – נקי

טיוטת נספח דיור בנה ביתך – 17.11.13 – נקי

ביטוח סיעודי

להלן הודעות והחלטות אשר התקבלו בנושא ביטוח סיעודי לחברי תל יוסף בנובמבר 2013.

מכתב לחברים

עדכון לחברים

פרוטוקול ועדת קלפי