ביטוח סיעודי

להלן הודעות והחלטות אשר התקבלו בנושא ביטוח סיעודי לחברי תל יוסף בנובמבר 2013.

מכתב לחברים

עדכון לחברים

פרוטוקול ועדת קלפי