סיכום מפגש עם חברים פנסיונרים 3.11.2013

מפגש עם חברים פנסיונרים – 24.11.13

הצעה למימוש זכויות הוותק על ידי קביעת ערך כספי לשנת וותק

הצעה למימוש זכויות הוותק ע"י קביעת ערך כספי לשנת וותק 15.10.13
ההצעה מבוססת על היכולת הכספית של הקיבוץ החל משנת 2014 כולל האפשרות לממש הכספים הצבורים בקרן המילואים.
1. הבסיס לחישוב הוא, שנות הוותק של כל החברים בפועל והוא בהערכה :
60 חברים עם וותק מקסימאלי של 35 שנים לחבר (60 כפול 35) = 2.100 שנות וותק.
30 חברים עם וותק ממוצע של 25 שנים לחבר (30 כפול 25) = 750 שנות וותק.
30 חברים עם וותק ממוצע של 15 שנים לחבר (30 כפול 15) = 450 שנות וותק.
סה"כ שנות וותק של כל החברים, לצורכי חישוב : 3.300 שנות וותק.

2. בסיס נוסף, הוא חישוב ערך כלל הבתים המיועדים לשיוך לפי ערך ממוצע שנקבע לבית בתקנון האיזונים – 40.000 ₪ לבית משויך.

40.000 ₪ כפול 150 דירות = 6.000.000 ₪.

3. בחישובים הנ"ל אין התייחסות לתשלומים ל- 35 יורשי חברים אשר נפטרו מאז היום הקובע. בהצעה יש הסדר רצוני עם היורשים אשר יפורט בהמשך ההצעה.

עקרונות ההצעה להסדר מימוש הוותק :
א. ערך שנת הוותק יהיה 4.000 ₪.
ב. כל חבר יקבל בפועל את הערך הכספי של שנות הוותק שלו, כפול ה"ערך לשנת וותק", מינוס הערך הכספי של מחצית דירתו.
ג. בכל הסדר שיוך, כל החברים צריכים לשלם על דירתם המשויכת.
ד. התשלום של זכויות הוותק לחברים, יהיה מקרן המילואים.
ה. לאחר מימוש זכויות הוותק, כל חלוקות פירות הנכסים, יהיו שוויוניות בין כל החברים.
ו. התשלום ליורשים, יהיה בהסדר מרצון אשר יכלול ויתור על הדירה תמורת כל ערך הוותק שבהסדר זה (שנות וותק כפול הערך הכספי של הוותק). מכירת 25 הדירות שיתפנו לטובת הצמיחה הדמוגרפית, יממנו את התשלום של זכויות הוותק ליורשים.

הסדר זה יחסוך לנו התעסקות עם שני תקנונים אחרים בעיתיים :
האחד, תקנון האיזונים בשיוך הדירות. תקנון אשר לפיו הצעירים ישלמו כספים לטובת הוותיקים.
והשני, תקנון המיועד לקבוע הסדר לפיו יחולקו פירות הנכסים מדי שנה כאשר הוותק יהווה בסיס להפרשים בין החברים.

פרוטוקול מפגש חברים וותיקים 23.9.13

המפגש בסוכה (פרוטוקול) 23.9.13

התכנסנו, מעט חברים על כוס קפה בסוכה. בהמשך הערב, התפתח דיון ועלו מחשבות איך לזרז את נושא "מימוש זכויות הוותק".
– חברים קבלו על הליך בידול הגמלאים אשר הפך לנורמה בתקופת היו"ר הנוכחית – חווה גל עוז.

– נשמעו הערות חברים, על כי עד היום לא פורסם לכל חבר בדף אישי ורשמי, מהן שנות הוותק של כל חבר.

– נשמעו הסברים על מספר שיטות אשר לפיהן קבעו בקיבוצים אחרים את הערך הכספי של כל שנת וותק.

– דובר גם על הצורך בקבלת תקנון להליך "חלוקת פירות הנכסים" לחברים בצורת דווידנדים.

– עלתה במפגש גם דרישה לפנות להנהלה ולבקש לעכב כל פעילות לצירוף חברים חדשים (שאינם בנים) וזאת עד לאחר אישור תקנון להסדר פיצוי על שנות וותק (ערך כספי ושיטת מימוש).

לקראת סוף המפגש, נבחר "צוות מעורבות והשפעה" אשר ייפגש עם ליאונרדו לשיחה בנושאים הנ"ל.
הצוות יבקש ממנו להעביר לכל חבר וחבר את מספר שנות הוותק שלו.
הצוות יבקש ממנו לפרסם את "טבלת האיזונים בשיוך" שנערכה ע"י הנהלת הקיבוץ זה מכבר. לכל משפחה ומשפחה.
הצוות יבקש מלאונרדו להקים בהקדם "וועדת איתור מועמדים" למנהלת הקיבוץ וליו"ר קיבוץ חדש, לקראת סיום שלוש השנים של כהונה.
כאשר התפתח וויכוח, איך לייצג את עצמנו ואת דרישותינו, סוכם להשקיע יותר בהתלכדות ובהסברים.

מארגני המפגש